Anlæg af ny tennisbane

2. juni 2021 18:36 , af Henrik Sommer

Kære medlem,

Yesss. Nu påbegyndes anlæggelse af den nye tennisbane. Arbejdet forventes at være afsluttet midt i juli måned. Når banen er færdig, vil vi festligholde åbningen af banen. I vil høre mere herom.

I anlægsperioden vil tilkørselsvejen til tennisanlægget være belastet af tung trafik, men trøst jer, når arbejdet er færdigt, bliver vejen renoveret , så den bliver meget bedre end den er nu.

I bedes parkere på pladsen for enden af banerne, da området omkring klubhuset vil være præget af jordarbejde og kørsel med entreprenørmaskiner.

Samtidig vil vi gå i gang med at renovere området omkring klubhuset, hvor vi skal have lagt de nuværende fliser om og udvidet fliseområdet. Kom og giv en hånd med, når vi har behov herfor. Vi vil senere orientere herom.