Indkaldelse til ordinær generalforsamling

6. marts 2021 11:02 , af Henrik Sommer

Kære OTK'er

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Overlund Tennisklub.

Generalforsamlingen afholdes 

lørdag d. 17. april 2021 kl. 1100.

i klubbens klubhus på Odshøjvej 158, 8800 Viborg,

Dagsorden er ifølge organisationens vedtægter. Klubbens vedtægter kan hentes på følgende link: 
https://www.overlundtk.dk/vedtaegter

Endelig dagsorden udsendes d. 9. april 2021.
Forslag, som ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: overlundtennisformand@gmail.com senest d. 2. april 2021.

Bestyrelsen vil foreslå en ændring af vedtægterne, og der er behov for at mindst 1/4 af klubbens samlede medlemmer møder og stemmer for forslaget. Ellers kan det blive nødvendigt med en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen og mød op for at sikre klubben en fortsat god udvikling. 

På bestyrelsens vegne
Henrik Sommer
Formand