Sæsonstart - klargøring af baner

6. marts 2021 10:25 , af Allan Jydemand Mortensen

SÆSONSTART SNART!

En væsentlig del af en god sæson er gode baner og som ordsproget lyder; ”en god begyndelse er halvt fuldendt”.

Bestyrelsen har besluttet at starte baneklargøringen, så vi kan få så normal en sæson som mulig, på trods af nuværende situation.

Derfor indkaldes til baneklargøring

lørdag d. 20. marts kl. 09-14 (Reserve 21. marts).

Der vil være en fra bestyrelsen til at igangsætte og lede arbejdet. 

Der vil være lidt forfriskninger til ganen.

Medtag skovl/kost, trillebør og det gode humør.

Jeg har behov for tilkendegivelser.  Vi kan meget vel bruge op 15 personer til selve klargøringen og til de andre opgaver skitseret herunder – Derfor hold jer ikke tilbage!

Meld til ved at besvare denne mail, på SMS 61669803 eller til mig på Messenger, så opdaterer jeg deltagerlisten.

Arbejdsplan:  

Tid/bane

Deltagere

Bemærkninger

Før 16. marts 

Tromling af baner.

(bestemmer selv tidspunkter).

1-2 personer.

Før klargøring vil det give mening at tromle banen således den ikke er så svampet. Det vil gøre at det er nemmere at fjerne det relevante biologiske materiale uden at tage for meget af banerne.  (Der skal ikke vandes før eller efter som normalt).

 

20. marts

Kl. 0900-1400

Baneklargøring.

 

 

 

 

Maling af klubhus

(Henrik Sommer)

(ca. 15 personer i alt).

Vi starter med at fjerne ukrudt/skidt og gammelt grus samt sætter læhegn op og klippe hæk –  Grus af god kvalitet uden biologisk materiale kan anvendes til fylde op ved indgang og langs hegn mellem banerne, hvor der mangler en del fyld. Resterende smides i container (Container bestilles når vi er klar). 

Når det er gjort, fordeles ca 1,5 tons grus på hver bane – det udjævnes med skrabere og derefter slæbenet, således banerne er klar til at blive vandet og tromlet.

Medtag skovl/kost, trillebør og det gode humør.

Klubben har maling og pensler.

21.-27. marts

Tromling.

1-2 personer

Banerne tromles 2-3 gange med vanding før og efter hver gang (banen skal være fugtig men ikke pladdervåd, når der tromles – smart at vande aftenen før og tromle om morgen.

28. marts

Baneopmåling/placering af rør.

1200-1600

(Brian)

(Allan)

(3 i alt)

Banerne måles op og der sættes nye rør til linjer.

Behov for udstyr til opmåling.

5. april

Linjelægning.

1200-1600

(Allan)

(Brian)

(5 i alt).

Derefter lægges linjer med efterfølgende vanding. Når linjerne efter et par dage ligger godt, kan net sættes op og der er klar til at spille.

Medtag arbejdshandsker!

9. april

baner klar til spil.

 

Forventet.

17. april

Standerhejsning og generalforsamling.

 

 

Tider kan ændres ud fra vejr/vind og arbejdes fremdrift.
(  ) = Bestyrelse/leder.

 

På vegne af Bestyrelsen.

Allan Jydemand Mortensen

Tlf.: 61669803