Generalforsamling 2020

13. februar 2020 01:38 , af Henrik Sommer

Kære OTK'er

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Overlund Tennis Klub.
Generalforsamlingen afholdes i klubbens klubhus på Odshøjvej 158, 8800 Viborg,


torsdag 19. marts 2020 kl. 1900.


Dagsorden er ifølge organisationens vedtægter. Organisationens vedtægter kan hentes på følgende link: https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2520355882910797917/f/Vedt%C3%A6gter/Vedt%C3%A6gter%20OTK%20endelig.doc

Endelig dagsorden udsendes 15. marts 2020.
Forslag som ønskes behandlet på foreningens generalforsamling skal fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: overlundtennisformand@gmail.com senest d. 14. marts 2020.
Bestyrelsen vil foreslå en omfattende revidering af vedtægterne, og der er behov for at mindst 1/4 af klubbens samlede medlemmer møder og stemmer for forslaget. Ellers kan det blive nødvendigt med en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen og mød op for at sikre klubben en god vej ind i fremtiden. 

På bestyrelsens vegne
Henrik Sommer
Formand

Møde andre klubber
Deltage i et DGI arrangement. Se de kommende arrangementer Her 

sponsor