Ekstraordinær generalforsamling

20. februar 2024 22:38 , af Henrik Sommer
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i Overlund Tennisklub. Forslag til nyt klubnavn og vedtægtsændring blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 5. februar 2024, men antal fremmødte var mindre end krævet ifølge vedtægterne for at beslutte en ændring af vedtægterne. Forslaget skal derfor behandles på en ekstraordinær generalforsamling for endelig beslutning. 
Klubbens vedtægter kan hentes på følgende link: https://www.overlundtk.dk/vedtaegter(https://www.overlundtk.dk/vedtaegter

Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes torsdag d. 21. marts 2024 kl. 18.00. i klubhuset på Odshøjvej 158, 8800 Viborg,
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Forslag til nyt klubnavn og vedtægtsændring.
3. Forslag til klubbens nye logo
4. Valg af revisorsuppleant
5. Evt.
Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling sendes senest onsdag d. 6. marts 2024 til formanden.
Endelig dagsorden udsendes senest tirsdag d. 12. marts 2024.
 
På den ordinære generalforsamling blev forslagene til klubbens fremtidige logo forkastet, idet et flertal af generalforsamlingens deltagere ønskede yderligere muligheder præsenteret. For at tilgodese dette ønske, opfordrer bestyrelsen derfor kraftigt alle medlemmer til at fremkomme med forslag til et fremtidigt logo for klubben, idet det vil være af største betydning, at der tages beslutning på den ekstraordinære generealforsamling om et nyt logo, samtidig med at klubben ændrer navn. Det er bestyrelsens holdning, at alt andet vil være uholdbart.
Forslag til nyt logo bedes sendt til formanden senest d. 6. marts 2024