Generalforsamling 2023

30. december 2022 13:55 , af Henrik Sommer

Kære medlemmer i OTK,

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Overlund Tennisklub.

Generalforsamlingen afholdes

torsdag d. 2. februar 2023 kl. 19.00.
i klubhuset på Odshøjvej 158, 8800 Viborg,

Dagsorden er ifølge organisationens vedtægter. Klubbens vedtægter kan hentes på følgende link: https://www.overlundtk.dk/vedtaegter

Forslag, som ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: overlundtennisformand@gmail.com senest d. 19. januar 2023.
Endelig dagsorden udsendes senest d. 25. januar 2023.

Bestyrelsen vil foreslå en ændring af vedtægterne, og der er behov for at mindst 1/4 af klubbens samlede medlemmer møder og stemmer for forslaget. Ellers kan det blive nødvendigt med en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen og mød op for at sikre klubben en fortsat god udvikling. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

Klubben giver en forfriskning til de fremmødte.

Vi ses.

På bestyrelsens vegne